Schemat Szkolen ISSA

przez Super User
w Blog
Odsłony: 54

Qualified Crew – Wykwalifikowany Członek Załogi Jachtu Żaglowego

 

Wymogi:

- Niewymagane żadne doświadczenie

- Minimum 10 godzin szkolenia w ramach rejsu na jachcie żaglowym

 

Umiejętności:

- Podstawowe czynności w zakresie obsługi jachtu żaglowego z pomocniczym napędem silnikowym

 

Przeznaczenie:

- Aktywne wspieranie sternika, obejmowanie funkcji oficerskich w rejsach rekreacyjnych

 

Inland Skipper – Sternik Jachtu Śródlądowy

Wymogi:

- Wymagane doświadczenie na poziomie min. certyfikatu Qualified Crew

- Świadectwo kursu pierwszej pomocy przedmedycznej

- Minimum 30 godzin szkolenia

 

Umiejętności:

- Minimum 30 godzin szkolenia + min. praktyka z prowadzenia jachtu po wodach śródlądowych

 

Przeznaczenie:

- Amatorskie prowadzenia jachtów żaglowych na wodach śródlądowych

 

Inshore Skipper – Sternik jachtu morskiego w żegludze przybrzeżnej

Wymogi:

- Minimum staż morski 200 h na morzu

- Minimum 30 godzin szkolenia

- Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej / First Aid

- Aktualne Świadectwo min. licencja VHF

 

Umiejętności:

- Umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego z silnikiem pomocniczym w porze dziennej w strefie przybrzeżnej

 

Przeznaczenie:

- Amatorskie prowadzenie jachtów żaglowych z silnikiem pomocniczym na wodach morskich w strefie przybrzeżnej

 

Master of Yacht – Kapitan Jachtowy

Wymogi:

- Minimum staż morski 1200 h na morzu

- Minimum 600 h stażu z samodzielnego prowadzenia jachtu po wodach morskich

- Minimum 300h stażu na jachtach powyżej 15m w żegludze po wodach morskich

- Minimum 200h stażu prowadzenia jachtu na wodach pływowych

- Ważne świadectwo zdrowia wydane przez specjalistę

- Ważne świadectwa 4 kursów STCW (ITR,PPoż,PPM,BW)

- Aktualne Świadectwo operatora SRC / VHF

- Znajomość języka angielskiego w zakresie podstawowej komunikacji i terminologii żeglugowej

- Przeszkolenie w zakresie technik interpersonalnych

- Egzamin na wodach pływowych

- Minimum 40h szkolenia

 

Umiejętności:

- Umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na wodach pełnomorskich na poziomie zawodowym

 

Przeznaczenie:

- Komercyjne prowadzenie jachtów żaglowych z silnikiem pomocniczym na wodach pełnomorskich

 

OFFSHORE SKIPPER - Sternik Jachtu Pełnomorskiego

Wymogi:

- Minimum staż morski 600 h w żegludze pełnomorskiej

- Minimum 100 h stażu prowadzenia jachtu na wodach pływowych

- Minimum 40 godzin szkolenia

- Aktualne Świadectwo/ licencja operatora SRC

- Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej / First Aid

- Znajomość języka angielskiego w zakresie podstawowej komunikacji i terminologii żeglugowej (m.in. MPZZM, nawigacji, locji, łączności)

 

Umiejętności:

- Zaawansowana umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego z silnikiem pomocniczym w żegludze pełnomorskiej

 

Przeznaczenie:

- Prowadzenie jachtów żaglowych z silnikiem pomocniczym w rekreacyjnej żegludze pełnomorskiej na poziomie amatorskim.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments